Aktier

 

Bolaget är ett s.k. publikt aktiebolag. Det finns ca 300 aktieägare. Aktien är däremot inte noterad på någon börs, så det finns ingen naturlig handelsplats för att köpa och sälja aktier.
Vi avser att assistera våra partners att hitta säljare och köpare, men detta får vi återkomma om.

Att vara aktieägare innebär att man äger en mindre del i bolaget och varje år blir man kallad till bolagets årsstämma, som brukar vara i juni månad.

Den stora tillgången man har som aktieägare, är att du får möjlighet att köpa vårt vin, till lägre kostnad samt att du får med ditt namn på etiketten. Detta är en option som många aktieägare nyttjar.
Aktieägare kan även bo till reducerad kostnad på vårt vandrarhem, som är övervåningen av vineriet (tegelbyggnaden som är gamla Hablingbo sockens mejeri).

Vad är en aktie värd?
Värdet är vad någon är beredd att betala, är det enkla svaret. I praktiken så vet vi att snittpriset ligger kring 5.500 kr/aktie när det handlar om enstaka aktier. Men vi vet att toppnoteringen är drygt 9.000 kr. Under alla åren så har få aktier bytt ägare. De flesta byten sker inom respektive familj.

Aktieboken
Vi hanterar själva vår aktiebok med hjälp av en extern tjänsteleverantör, dvs aktieboken finns säkert lagrad på en säker dator, där man tar backup varje dag.
Det är viktigt att när någon säljer eller överlåter en aktie, att personen meddelar oss, så vi kan uppdatera aktieboken. På detta sättet kan vi få ut information direkt till alla berörda personer.

 

Hantverkstillverkning av vin- och spritdrycker från Gotland