Företaget söker ny huvudägare

vineri_sommar_2  vinrad_sommar brannare_100 rondo_klase

Kort presentation av Gute Vingård AB (publ.)

2015-11-01 rev. 2016-04.24

Unikt objekt till salu
Mycket för pengarna
En av landets första vingårdar (Gotland) med biverksamhet är nu till salu
Efter 15 års startupptid så är verksamheten redo för en spännande vidareutveckling

Möjligt att även köpa bara delar av vår verksamhet, läs längre ner


Nedan följer information kring detta.

 

Sammanfattning

Detta dokument är ett sammandrag om bolaget och dess verksamhet. Dock finns en stor mängd publikt material på bolagets webbsidor, vilket vi rekommenderar som ett komplement till detta dokument.

Bolagets nuvarande huvudägare Lukase AB, har för avsikt att genomföra en ägarförändring inom framtiden. Ingen tidsaspekt finns fastställd. Det viktiga är att påbörja processen att hitta en ny huvudägare, som anses vara rätt part att vidareutveckla bolaget.

Överlåtelse och tidsperiod kan anpassas så att det passar alla parter.

Vid en vidare detaljförhandling kan parterna skriva ett sekretessavtal för att öppna övriga handlingar.

Bakgrund – ägande

Bolaget Gute Vingård AB (556603-5282), nedan kallad Gutevin, är ett publikt bolag.

Huvudägare är Lukase AB (556308-9977), som innehar 9998 aktier i Gutevin. Lukase kontrollerar därmed ca 96 % av bolaget. Idag är Gutevin ett dotterbolag till Lukase.

Ägare till Lukase är Lauri Pappinen, som även är både grundare och VD för Gutevin.

 

Bakgrund – verksamhet

Allmänt

Bolaget är verksamt inom flera grenar: livsmedelstillverkning och turism. Verksamhetens största del rör livsmedelstillverkning, både med och utan alkohol, och denna är småskalig. Turismen, som bara finns under sommaren, innefattar boende (STF vandrarhem), gårdsbutik och restaurang.
En viktig del i detta är intresset från konsumenter kring vår alkohol och dess tillverkning. Som en av landets första kommersiella vingårdar, har vi alltid uppfattats som intressanta och unika av både konsumenter och media.

Vinodlingen och anläggningen

År 2000 påbörjades den första större planteringen. Året efter inköptes en fastighet som tidigare varit ett mejeri i Hablingbo socken. Denna fastighet renoverades för att producera vin och sprit. I samma anläggning finns ett vandrarhem som är anslutet till Svenska Turistföreningen med ett franchiseavtal, som Gutevin driver. Anläggningen har även restaurang, gårdsbutik och tillverkningsyta för icke alkoholhaltiga varor, som dressing och marmelader. Bibyggnader finns, däribland en maskinhall.

Bolaget äger även ca 3 ha mark där vinodlingen finns på Näsudden. På plats finns en mindre maskinhall för utrustning. En liten flik av odlingen ligger på arrendemark och det finns idag även ca 1 ha arrende som inte är planterad.

På vinsidan tillverkas vitt, rosé, rött, starkvin samt från 2011 för första gången ett sött dessertvin av botrytisdruvor påminnande sautern. Valet av produktion beror på respektive års kvalité och vad marknaden efterfrågar. Gutevin har idag en bra baskompetens angående vinodling och produktion. Några drycker har fått medaljer.

Bränneri

Bolaget har även ett mindre destilleri, där vi producerar spritdrycker av olika art. Vår mest kända produktfamilj är Restu, d.v.s. en form av restprodukt (grappa) från vintillverkningen. Här fick bolaget redan 2006 sin första guldmedalj.

År 2012 började bolaget anpassa sin produktion mot marknaden, efter flera lärorika år. År 2013 lanseras exempelvis Gotlands första whisky, som ligger i högsta premiumklassen. Även mindre legotillverkning sker med jämna mellanrum. Tekniken som används tillåter att skapa etanol med en karaktär av i stort sett valfri råvara. Legotillverkning har gjorts till annan alkoholtillverkare samt för livsmedelsindustrin.

 

Produkter

Viner

På vinsidan tillverkas vitt, rosé, rött, samt från 2011 för första gången ett sött dessertvin av botrytisdruvor (ädelröta) påminnande sautern. Som mest har ca 8000 liter vin producerats. Volymen hänger ihop med väder och andra förhållanden. Ett par år uteblev skörd p.g.a. sen blomning.

Spritdrycker

Vårt bränneri har en basutrustning som möjliggör tillverkning av det mesta i etanol. Vi har mest fokuserat på druvor som bas plus andra råvaror från Gotland.

Delikatesser

Vår ledande artikel är en dressing, som snart funnits på marknaden under tio års tid. Detta är en artikel vi förvärvade år 2005 och sedan utvecklat vidare. Dessutom har en svit av nya artiklar inom samma segment lanserats. Inom denna kategori finns dressing, marmelader, smaksatta oljor och vinäger. Denna del är certifierad för att vi ska vara godkända av kedjor som ICA, Coop och Axfood.

 

Tillgångar

Bolaget äger alla sina tillgångar inklusive inventarier och markanläggningar. Under åren har planenlig avskrivning tillämpats varje år. Många inventarier är redan avskrivna men maskiner av denna karaktär håller många år till. Då mycket av utrustningen är av rostfritt material, slits inte dessa nämnvärt. Motsvarande utrustning har idag betydligt högre inköpspris än när vi genomförde investeringarna.

 

Marknadskanaler

Merparten av våra varor går via mellanhänder (grossister och återförsäljare). Vi ser Stockholm som vår huvudmarknad och Gotland som vår hemmamarknad.

Vi ser vår turistverksamhet delvis som ett skyltfönster. Vi har många besökare under sommaren. Här kan vi visa upp oss och våra varor. Här kan vi påverka i positiv riktning. Sommarsäsongen är både kort och intensiv och vi arbetar aktivt för att den ska ge ett bidrag till vår verksamhet.

Från år 2012 påbörjades en mer fokuserad strategi om att avveckla olönsamma varor, och istället fokusera på lönsamma samt skapa nya i en mer kommersialiserad fokusering.

De första åren innebär alltid en lärotid och det gäller att hitta konceptet att minska, utöka eller förändra produktkatalogen.

Delikatesser

Vår fokus är idag grossisten Gården Direkt, som arbetar aktivt i Stockholm.

Av naturliga själ är våra gotländska grossister (Privab, Keges och Gotlandsspecialisten) viktiga för att nå alla butiker lokalt. Det är nämligen så att på sommaren är Stockholmsmarknaden på Gotland, så exponeringen under sommaren är viktig. Vi följer sedan upp genom kanalen Gården Direkt för att nå samma målgrupp under övriga året. Det är en samverkan som fungerar.

Alkohol

När det gäller handeln så hanterar Systembolaget 90 % av omsättningen. Resterande är andra restauranger i landet. Stor potential finns att sälja betydligt mer till restaurangmarknaden.

Vi har även några gånger exporterat både vitt och rött vin till Tyskland. Vi får oftare förfrågningar från andra europeiska länder. Ökad export är ytterligare en intressant kanal att exploatera.

Gårdsförsäljning av alkohol

Frågan om gårdsförsäljningar har debatterats nu under några år. Vi har själva varit aktiva i olika forum. Det har varit segt att få till stånd gårdsförsäljning, då ämnet verkar känsligt för många. Men med tiden lär detta komma. Frågan är när?

Administration och personal

All administration hanteras internt inklusive ekonomi och bokföring fram till bokslutsunderlag. Gutevin har idag en årsanställd plus en arbetande VD.

Framtiden

Bolaget har varit i drift ca.15 år, vilket anses vara en normal start upp tid, för en vingård. Vinodling som är grunden, är en verksamhet som kräver både tid och tålamod. Plantor kan dock leva närmare 100 år, så det finns tid för en fortsättning.

Bolaget har idag flera ben att stå på. Alkoholdrycker, delikatesser, turism och handel.
En ny huvudägare kommer till ett dukat bord. Frågan är var man ska expandera och exploatera. Alternativen och möjligheterna är många. Då bolaget redan är publikt, så är en möjlighet att finna kapital för en expansion via nyemission.

Bolaget har ett mycket gott rykte och vårt varumärke ”Gutevin”, ”Gute Destilleri” och ”Gute Deli”, har etablera sig väl.

Stora investeringar har gjorts för alkoholtillverkning samtidigt som dess utrustning används fåtal dagar per år. En möjlig utveckling är att tillverka andra varor där vi kan nyttja redan genomförda investeringar eller möjligen komplettera med annan utrustning för att få en komplett produktionskedja.
Vi har genomfört prover på mousserande viner, där vårt klimat ger stora fördelar med kalkrik jord etc. Kan vara så att den riktigt stora framtiden ligger inom detta segment? Men då krävs kompletterande nyinvesteringar i vineriet.

Turistintäkterna begränsas stort till bara ett par månader. Här skulle alternativt finnas för komplettering utanför den rena turistsäsongen eller möjlighet att expandera för besökande turister under sommaren. Samtidigt sätter antalet bäddar på vandrarhemmet samt storleken på anläggningen, en naturlig gräns idag på kapaciteten.

 

En möjlighet är att dela upp hela verksamheten i flera delar och låta olika ägare sköta sina respektive delar, där de även blir hyresgäster. Detta är ett tänkt upplägg, ifall fastigheten placeras i separat bolag och kanske med helt annan ägare. Fastigheten i Hablingbo kan därmed frigöra ca 4,5 miljoner kronor. Delikatesser kan säljas och de utrymmen kan hyras ut till annan part, vilket kan frigöra ytterligare 1-2 miljoner kronor. Sedan finns möjlighet att sälja/hyra ut restaurang och vandrarhemmet till annan part, vilket ger mer intäkter utan man själv behöver vara operatör. Kvar blir i så fall vingård, vineri och bränneri.
Idag är bolaget ägare till allt och samtidigt operatör till alla verksamhetsdelarna. Detta är ingen självklar lösning för framtiden. Här finns många optioner.


Nyckeltal ekonomi

Årsomsättning, ca 2  miljoner kronor

Anläggningstillgångarna har anskaffats för ca 11 miljoner kronor

Fastighetens värde (värdering 2008) är 4,5 miljoner kronor

Eget kapital ca 1,1 miljoner kronor

Tillgångarnas bokförda värde ca 5,3 miljoner kronor

Tillgångarnas marknadsvärde ca 8 – 11 miljoner kronor

Balansomslutning (2015) ca 7 miljoner kronor

Bruttovinst före finans och avskrivningar och rensat från koncerninterna kostnader, för 2014 ca 580 tusen kronor
och för 2015  ca 50 tusen kronor med samma beräkning

Soliditet (2015) 16 %

Pris för 91 % av bolagets aktier ca 4,2 miljoner kronor eller bud eller en uppdelning enligt nedan (vilket är en annan modell av affär med inkråmsförsäljning)

 

Vi är öppna att samtala även om att splittra delar av verksamheten eller fina kreativa lösningar. Vi kan se följande delar i bolaget, som kan avyttras var för sig:

  • fastigheten i Hablingbo
  • delikatesser
  • vandrarhem
  • restaurang / butik
  • vin & sprit (inkl fastigheten i Näs med vinodlingar)

 

Även om en uppdelning kan ske, så kan det vara mest praktiskt att alkoholdelen säljs i bolagsform, dvs Gute Vingård AB. Man kan även tänka sig att fastigheten kvarstår i bolaget, beroende på hur övriga bitar delas upp. Om inte annat så slipper man stämpelskatten för fastigheten om den är kvar i bolaget.

 

Vi har ingen totalfärdig lösning, utan med rätt köpare får vi hantera frågan om detaljer och samtidigt respektera övriga aktieägare. Det finns troligen möjlighet för en köpare av exempelvis delikatessdelen att samtidigt bli hyresgäst i fastigheten.

 

Kontaktuppgifter

Gute Vingård AB
Hablingbo Hallbjäns 861
623 42 Havdhem

www.gutevingard.se
www.gutevin.se
www.gutedestilleri.se
www.gutedeli.se

 

Ansvarig kontaktperson:

Lauri Pappinen
lauri@lukase.se
070-590 12 75

Hantverkstillverkning av vin- och spritdrycker från Gotland