Sälja aktie

Du som innehar en aktie i bolaget, kan sälja eller överlåta denna, som du själv önskar.

Det är viktigt att komma ihåg att, om så sker, så måste du meddela oss namn, personnummer och adress till den nya ägaren, så vi kan uppdatera vår aktiebok.
Detta kan endast du som registrerad ägare göra. När detta sker så kommer vi även att meddela dig ändringen, så att ingen annan försöker göra detta på ett falskt sätt.

Lämna till oss en intresseanmälan att du önskar sälja en aktie. När vi får anmälan att någon önskar köpa en aktie, så kommer vi att maila ut detta till alla de som anmält sitt intresse av att sälja. För att kunna jobba smidigt för oss, så sker detta enbart via mail.
Så en köpares intresseanmälan meddelas samtliga aktieägare som vill sälja och sedan får respektive person, ta direkt kontakt med intresserad köpare och förhandla pris.
Kom ihåg att meddela oss när ni är överens och affären är genomförd, så vi kan uppdatera vår aktiebok.

Kontakta oss info@gutevin.se, om du är aktieägare och önskar hitta en köpare. Vi kontrollerar självklart detta mot aktieboken.

Hantverkstillverkning av vin- och spritdrycker från Gotland